Cílová skupina

Primární cílová skupina:

  • Předškolní děti 5-6 let (žáci MŠ)
  • Mladší žáci ve věku 6-12 let (1.st.ZŠ)
  • Starší žáci ve věku 12-15 let (2.st.ZŠ)
  • Studenti a učni ve věku 15-18 let (SŠ, SOU)

Sekundární cílová skupina:

  • Školní metodici prevence a ředitelé škol
  • Třídní učitelé spolupracujících tříd
  • Ostatní učitelé spolupracujících škol
  • Rodiče dětí, které navštěvují program PP

V rámci programu PP pracujeme výhradně s přirozenou skupinou, tj. 1 třídním kolektivem s minimální účastí 75% žáků třídy.