Poslání

Formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů spolupracujících mateřských, základních a středních škol v regionu Jihlavsko a regionu Pelhřimovsko, v Kraji Vysočina.