Historie

• 1997: vznik Centra prevence – klub Vrakbar (jeden z projektů Oblastní charity Jihlava). Docházelo ke specifikaci služeb a zaměřování na cílovou skupinu.

• 2007: činnost zaměřená na 3 hlavní oblasti. Dopolední Programy primární prevence pro školní kolektivy, odpolední  nízkoprahový klub pro mládež a terénní práci. Programy primární prevence úspěšně prošly certifikačním procesem MŠMT, certifikát udělen na 3 roky.

• 1.1.2008: úplné oddělení jednotlivých činností, které jsou oddělené personálně i ekonomicky. Centrum primární prevence Vrakbar a Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava. 

• 2010: CPP prošlo recertifikací programů, certifikát MŠMT udělen na 4 roky (do konce prosince 2014).

• 8. 1.  2015: úspěšná zvládnutí certifikací MŠMT. Certifikát udělen do 8. 1. 2020.

• V současnosti Centrum primární prevence Vrakbar poskytuje dopolední certifikované programy všeobecné specifické primární prevence mateřským, základním a středním školám v regionu Jihlavsko a v regionu Pelhřimovsko, v Kraji Vysočina.