Spolupráce

Kraj Vysočina

Krajské centrum primární prevence

Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů

 

Bc. Michaela Pospíchalová – koordinátor protidrogové politiky kraje Vysočina

Odbor sociálních věcí a Odbor sociálních služeb

pospichalova.m@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 843, 564 602 427

 

 

Odbor školství

Mgr. Petr Horký – krajský školský metodik prevence

horky.p@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 941

 

Středisko výchovné péče Jihlava

Mgr. Miroslava Florianová – vedoucí střediska, speciální pedagog

pedagogspec@svp-ji.cz, tel. 778 409 218

 

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

Mgr. Marie Vyhnanovská – okresní metodička prevence

Telefon: 567 572 412
E-mail: vyhnanovska@pppji.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

pedag-poradna@pel.cz, tel. 565 323 621

PaedDr. Zdeněk Martínek speciální pedagog – etoped

martinek.ppp@pel.cz , tel.: 565 381 370

 

V rámci sociální sítě CPP jsme v kontaktu s dalšími zařízeními, která poskytují návazné odborné služby pro děti, mládež a jejich rodiče. V případě potřeby na tyto zařízení odkazujeme nebo o nich poskytujeme informace.

Studijní centrum Basic

Krizové centrum J.J. Pestalozziho

Centrum prevence OCH Žďár nad Sázavou

Centrum primární prevence SPEKTRUM

o.s. Střed

Centrum prevence Třebíč Klub Zámek

Centrum prevence CéPéčko, o.p.s. PORTIMO