Konzultace a poradenství

• konzultace konkrétních situací v prostředí školy na úrovni jednotlivce i kolektivu

• odborná podpora, metodická pomoc

• podpora v síti návazných služeb (pedagogickopsychologické poradny, orgán spociálně-právní ochrany dětí, středisko výchovné péče, psychologové, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež atd.)