Setkávání ŠMP

• Pravidelné setkání s metodiky spolupracujících škol, 2 – 4 x ve školním roce.

• Obsah je určen zakázkou metodiků, zahrnuje informace, aktuality v oblasti primární prevence, vzdělávací aktivity, sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností.