Kodex práv účastníků programů


vrakbar-bez-pozadi-černý

• Máš právo cítit se zde dobře, bezpečně a jistě. Pomáhej nám tento bezpečný prostor vytvářet. (NE- násilí, drogy apod.)

• Náš program je přístupný pro každého – bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní a společenské postavení, psychický nebo fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.

• Máš právo, aby byla chráněna tvoje důstojnost, zdraví a bezpečnost a abys byl přijímán a respektován.

• Máš právo spolupodílet se na programu. V úvodním bloku nám můžeš pomoci vytvořit pravidla pro vzájemnou komunikaci.

• Chceme, abys znal naše poslání, cíle programu i našeho zařízení. Jsme připraveni kdykoli Tě s nimi znovu seznámit a vysvětlit Ti možné nejasnosti.

• Pokud se ti cokoli nelíbí, máš právo si stěžovat. Stížnosti je možné svěřit do schránky důvěry vedle kanceláře.

• Máš právo neúčastnit se programu, nebo některé jeho části, pokud by Ti to mělo být nepříjemné.

• Pokud třeba řešíš nějaký osobní problém, můžeme tě o samotě vyslechnout a poradit Ti při jeho řešení.

• Máš právo na naši ohleduplnost a porozumění.

• Jsi u nás proto, aby ses účastnil programu, nemůžeme po Tobě vyžadovat žádné jiné aktivity.