Zpětné vazby od pedagogů na naše programy za uplynulý rok 2015/2016

Hodnotím velmi dobře, děti programy baví a těší se na ně. Třídní učitelé programy chválí a snaží se navázat v třídnických hodinách.

Osobně se mi spolupráce s Vrakbarem líbí, témata si z vaší nabídky vždy vybereme. Dáváte zpětnou vazbu (reakce žáků, postřehy lektorů apod.) třídním učitelům i mně – metodičce prevence.  I žáci jsou spokojení, rádi o programu hovoří.

Jsem ráda, že něco takového existuje a opravdu tyhle programy spoustě lidí otevřou oči a pomohou jim připravit se na životní rozhodnutí.

Každé sezení vede k zamyšlení nad většinou věcí v životě.