Stávající webové stránky jsou momentálně neaktuální. Pracujeme na jejich aktualizaci, do té doby najdete informace na webových stránkách jihlavské charity. https://jihlava.charita.cz/vrakbarprevence/