Zpětné vazby od pedagogů na naše programy za uplynulý rok 2015/2016

Hodnotím velmi dobře, děti programy baví a těší se na ně. Třídní učitelé programy chválí a snaží se navázat v třídnických hodinách.

Programy jsou hodnoceny pozitivně, třídní jsou až pár výjimek za těch x let příjemně překvapeni, jak jiní jsou jejich svěřenci mimo školní třídu, hodně věcí se jim mimoděk odkryje.

Osobně se mi spolupráce s Vrakbarem líbí, témata si z vaší nabídky vždy vybereme. Dáváte zpětnou vazbu (reakce žáků, postřehy lektorů apod.) třídním učitelům i mně – metodičce prevence.  I žáci jsou spokojeni, rádi o programu hovoří.

Setkání školních metodiků prevence

setkáníDne 13. března 2015 se v CPP Vrakbar uskutečnilo  setkání školních metodiků prevence. Hosty byli Mgr. Miroslava Florianová, vedoucí SVP Jihlava pod DDM se školou a Ing. Petr Šmíd, ředitel o.p.s. Portus Prachatice. Tématem letošního setkání byla kyberšikana a další rizika spojená s užívání informačních technologií.

Děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání.

Úspěšná certifikace

mšmt malý

V září 2014 prošlo CPP Vrakbar certifikačním řízením školské všeobecné primární prevence a obhájilo certifikát na dalších pět let.