Česká televize, 23. 1. 2017 Testování žáků na přítomnost drog:

Ministerstvo s testováním nesouhlasí

Resort školství s testováním na půdě školy nesouhlasí. Testy by podle jeho představitelů měla provádět raději policie nebo zdravotnický personál. „Ministerstvo školství dlouhodobě zastává názor, že testování žáků na přítomnost návykových látek není v kompetenci pedagogických pracovníků. A není to také účinný nástroj v oblasti prevence,“ uvádí náměstek Václav Pícl (ČSSD).

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/moravskoslezsky-kraj/2020305-ucitele-v-orlove-budou-testovat-skolaky-na-drogy-zkusenost-s

Zpětné vazby od pedagogů na naše programy za uplynulý rok 2015/2016

Hodnotím velmi dobře, děti programy baví a těší se na ně. Třídní učitelé programy chválí a snaží se navázat v třídnických hodinách.

Osobně se mi spolupráce s Vrakbarem líbí, témata si z vaší nabídky vždy vybereme. Dáváte zpětnou vazbu (reakce žáků, postřehy lektorů apod.) třídním učitelům i mně – metodičce prevence.  I žáci jsou spokojení, rádi o programu hovoří.

Jsem ráda, že něco takového existuje a opravdu tyhle programy spoustě lidí otevřou oči a pomohou jim připravit se na životní rozhodnutí.

Každé sezení vede k zamyšlení nad většinou věcí v životě.

Setkání školních metodiků prevence

setkáníDne 13. března 2015 se v CPP Vrakbar uskutečnilo  setkání školních metodiků prevence. Hosty byli Mgr. Miroslava Florianová, vedoucí SVP Jihlava pod DDM se školou a Ing. Petr Šmíd, ředitel o.p.s. Portus Prachatice. Tématem letošního setkání byla kyberšikana a další rizika spojená s užívání informačních technologií.

Děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání.

Úspěšná certifikace

mšmt malý

V září 2014 prošlo CPP Vrakbar certifikačním řízením školské všeobecné primární prevence a obhájilo certifikát na dalších pět let.